Privacy Statement

Gegevens privacy is voor Geschiedenis-Online.nl van wezenlijk belang en we willen dit op een open en transparante manier doen m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om die reden kennen we een beleid waarin wordt vermeld op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Geschiedenis-Online.nl de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is daarmee verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Identiteit van de ondernemer / contactinformatie
Geschiedenis-Online.nl
06-43440625 (werkdagen ma – do tussen 17:00 – 19.00 en vrijdag tussen 09:00 – 13.00 uur)
Geschiedenis.online.nl@gmail.com

Opslag
De gegevens die wij op Geschiedenis-Online.nl van je verzamelen worden opgeslagen de Europese Economische Ruimte. Deze worden gebruikt om uitvoering te geven aan het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.

Toegang tot jouw gegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt en verwerkt door medewerkers van Geschiedenis-Online.nl. We zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden enkel en alleen ingezet om je te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kun je vinden onder elk specifiek proces hieronder.

Juridische grondslag voor de verwerking
Met de persoonsgegevens die we van je verzamelen, geven wij uitvoering aan het doel van de website Geschiedenis-Online.nl, namelijk het verzorgen van of namens jou verzorgen van een lezing, cursus of rondleiding, of een reistrip naar keuze.. Ook kunnen wij met de gegevens service verlenen die direct te maken heeft met de gekozen dienst of product.

Wat zijn je rechten?

Recht op toegang:
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met Geschiedenis.online.nl@gmail.com om je deze te verschaffen.

Recht op portabiliteit:
Indien Geschiedenis-Online.nl je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van je toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:
Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
Je hebt het recht om op elk moment te vragen de door Geschiedenis-online.nl verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen, we zullen dan binnen een redelijke termijn u laten weten of we aan uw verzoek kunnen voldoen. 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
Geschiedenis-Online.nl moet zakelijk kunnen functioneren inzake Direct Marketing en communicatie. Dat betreft een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij wordt gelet op het realiseren van een gezonde balanst tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Geschiedenis-Online.nl. Indien je toch nog bezwaren hebt tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan is er de mogelijkheid hiertegen bezwaar aan te tekenen.
Geschiedenis-Online.nl wenst met jou, als bestaande klant of actieve prospect, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe producten/diensten. Omdat wij tot doel hebben om je steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan je willen communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten weten en zullen we je niet langer lastigvallen. Je kan dit voor al onze communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kun je:
– de instructies voor “Uitschrijven” volgen in elke marketingmail
– Bij Geschiedenis-Online.nl aangeven dat je niet langer per mail, telefonisch of schriftelijk aanbiedingen van ons wenst te ontvangen.

Recht op restrictie:
Je hebt in de volgende omstandigheid het recht om Geschiedenis-Online.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:
– indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet Geschiedenis-Online.nl elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom willen we ervoor zorgen dat uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten worden behandeld. Je kunt onze medewerkers altijd bereiken via geschiedenis.online.nl@gmail.com. Voordat wij je verzoek in behandeling kunnen nemen zullen we je verzoeken jezelf te identificeren middels een kopie van je identificatiebewijs.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien je van mening bent dat Geschiedenis-Online.nl je persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Meer informatie over de autoriteit persoonsgegevens vindt u op de website. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van je persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of je rechten.

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?
Indien je geabonneerd bent gebruiken we je persoonsgegevens om aan de leveringsverplichting te voldoen die we bij het afsluiten van het abonnement zijn aangegaan.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens, zoals e-mailadres, naw en telefoonnummer
* geslacht (voor de juiste adressering)
* leeftijd (als je ervoor kiest dit met ons te delen)

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?
We maken gebruik van een eigen database om je persoonsgegevens in op te slaan en volgens de leveringsverplichting te verwerken.

Jouw gegevens worden enkel gedeeld met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen en indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Geschiedenis-Online.nl werkt alleen met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.
Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht. We zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Geschiedenis-Online.nl voor marketingdoeleinden.

Voor marketingdoeleinden maken we gebruik van je persoonsgegevens om:

• geanonimiseerde rapportages die we ook derden met uitgevers waar we services voor verlenen.
• welkomst-, loyalty- en retentiecampagnes te sturen (digitaal),
• e-mailings met acties en aanbiedingen te sturen (digitaal),
• telemarketing t.b.v. het leveren van service of behoud van abonnees en oud abonees tot 2 jaar na de actieve datum van het abonnement.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Geschiedenis-Online.nl bewaart je persoonsgegevens, zolang dit noodzakelijk is om de service te leveren, waarom je hebt gevraagd, zolang dit noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd doel, of zolang als dit is vereist op grond van de wetgeving. Om deze reden anonimiseren we deze 12 maanden nadat de doelen waarvoor zij zijn verzameld niet meer actueel zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen. Tevens worden cookies gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers. Cookies zijn geen programma’s die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen. Als je van onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Hoe gebruiken we cookies?
Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.
We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen geven.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Geschiedenis-Online bewaart je cookies voor de periode van 12 maanden. Je kunt cookies eenvoudig via je browser van jouw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder “Help” in uw browser. Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar je computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kun je geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site krijgen.

Performance based advertising

n de toekomst kan het zijn dat Geschiedenis-Online.nl gebruik gaat maken van de diensten van Daisycon om aan performance based advertising te doen. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die is gegenereerd. Hiervoor slaat onze partner Daisycon enkele anonieme gegevens op, en worden zogeheten affiliate cookies gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover.

Om dit proces te ondersteunen kan het zijn dat we anonieme data over transacties op onze website aan het systeem van Daisycon doorgeven. Deze transactiedata blijft in ons bezit en zal niet door derden gebruikt worden. Voor de opslag en het bewerken van deze transactiedata is een bewerkersovereenkomst met Daisycon gesloten.

Abonnementen
Abonnementen zijn tot wederopzegging tenzij anders vermeld en worden na afloop automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd (opzeggen kan wanneer u dat wilt). Kwartaalabonnementen zijn ook tot wederopzegging tenzij anders vermeld en worden telkens net een kwartaal verlengd (opzegging is per kwartaal). Opzegtermijn is in alle gevallen 1 maand. Opzeggen abonnement: schriftelijk, telefonisch of via e-mail bij de geschiedenis.online.nl@gmail.com, minimaal 3 weken van tevoren.


Copyright © Geschiedenis-Online.nl – Privacy statement – Disclaimer